tuyen sinh

THÔNG BÁO Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng Hệ chính quy – Năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

Số: 186/TB-CĐSPTW-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO

Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng

Hệ chính quy – Năm 2020

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020 như sau:

  1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
  2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
  3. Mã Trường:  CM3
  4. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (Học bạ lớp 12) hoặc từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, và thi môn Năng khiếu, cụ thể như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Lớp 12

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Thí sinh chọn tổ hợp môn xét tuyển

Giáo dục Mầm non

51140201

40%

60%

M01: Văn, NK1, NK2

M09: Toán, NK1, NK2

*  NK1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm; NK2: Hát - Nhạc.

* Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website của Trường. www.cdsptw-tphcm.vn - http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

     + Hồ sơ xét học bạ: Photo có chứng thực Học bạ 3 năm THPT, CMND photo, phiếu số 1, phiếu số 2, 02 tấm hình 2x3.

     + Hồ sơ xét KQ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đăng ký xét tuyển nguyện vọng theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo và đăng ký thi năng khiếu tại Trường (hoặc xét điểm thi năng khiếu các Trường khác có cùng môn thi năng khiếu), phiếu số 2, 02 tấm hình 2x3.

+ Thời gian tổ chức thi Năng khiếu:

  •  Đợt 1: Ngày 28 tháng 8 năm 2020
  •  Đợt 2: Ngày 18 tháng 9 năm 2020  (nếu Trường còn thiếu chỉ tiêu)

Lưu ý: Phiếu số 1, Phiếu số 2 thí sinh có thể lấy trên Website của Trường hoặc lấy trực tiếp tại Trường.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT: Học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm các môn Năng khiếu: ≥ 5,00.

5.2.  Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-  Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

- Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

6. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ: Từ 8g00 ngày 03/6/2020 đến 17g00 ngày 25/8/2020.

- Hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Các đợt xét tuyển tiếp theo: Xem thông báo tại Website của Trường.

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

 Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Xét tuyển: 30.000đ/thí sinh.

- Thi Năng khiếu: 300.000đ/thí sinh.

9. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0908787600 - 028.38.303.590028.38.390.606

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

  - Bộ phận quản lý Website;         

  - Lưu: VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Nguyên Bình

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh các ngành

thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp năm 2020

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 17/2020/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 17a/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui các ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp năm 2020 như sau:

  1.   Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
  2.   Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
  3.   Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển:

STT


ngành, nghề

Tên ngành, nghề

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

6810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

35

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

-  A00: Toán, Lý, Hóa;

-  A01: Toán, Lý, Tiếng Anh;

-  B00: Toán, Hóa, Sinh;

-  B03: Văn, Toán, Sinh.

2

6760101

Công tác xã hội

90

Chọn 1 trong 5 tổ hợp:

-   A01:  Toán, Lý, Tiếng Anh.

-   C00Văn, Sử, Địa;

-   D01Văn, Toán, Tiếng Anh;

-   D14:  Văn, Sử, Tiếng Anh;

-   D15:  Văn, Địa, Tiếng Anh;

 

4. Phương thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm xét tuyển: Là điểm trung bình của môn học trong năm học lớp 12 hoặc trong kết quả thi THPT năm 2020 (có trong tổ hợp môn xét tuyển).

Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (Phiếu số 1), Bản sao Học bạ (có công chứng), Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian đăng ký, nơi nhận hồ sơ xét tuyển:

a) Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5/2020 đến 28/8/2020.

b) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

c) Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh;

Trang thông tin điện tử:  www.cdsptw-tphcm.vn;

http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

Điện thoại: 0908787600 - 028.38.303.590 – 028.38.390.606./.

THỜI GIAN THI NĂNG KHIẾU NGÀY 10-11/7/2019

Thí sinh vui lòng nhấn vào đường link này để truy cập vào Web xem thời gian thi năng khiếu tại trường.

Ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục Đặc biệt thi ngày 10/7/2019.

Ngành: Sp Âm nhạc, SP Mỹ Thuật thi ngày 11/7/2019.

Link xem thông tin ngày giờ thi năng khiếu sau:

http://www.cdsptw-tphcm.vn/tradiem/index.html

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH NĂM 2019

 

 

Thông báo Tuyển sinh trình độ cao đẳng Hệ chính quy – Năm 2019 Các ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Xem thêm: Thông báo Tuyển sinh trình độ cao đẳng Hệ chính quy – Năm 2019 Các ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Thông tin tuyển sinh hệ Chính quy

Chuyên mục phụ