tuyen sinh

 NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Mã ngành: 6760101

Giới thiệu Ngành Công Tác Xã Hội

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP


Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

  • Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Công tác xã hội;
  • Điều phối viên chương trình, dự án Công tác xã hội và phát triển cộng đồng;
  • Quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm CTXH, mái ấm, nhà mở, trung tâm giáo dục lao động xã hội, đơn vị và cơ sở cung ứng các dịch vụ CTXH;
  • Làm việc tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sư nghiệp, các đoàn thể xã hội, các công ty, trường học, cơ sở y tế,....
  • Làm việc ở các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các tổ chức tư nhân, nhà nước, phi chính phủ.

3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 


          Năm 2022, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh ngành Công tác xã hội theo 2 phương thức dự kiến:  

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
(Mã trường CM3)

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia 2022

Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn

C00:  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Theo quy định của Bộ GD-ĐT

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

4. BẰNG CẤP          Hoàn thành chương trình học, sinh viên được cấp bằng cử nhân Cao đẳng do trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.