tuyen sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 Số:  516/TB-CĐSPTW-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020  

 THÔNG BÁO

Tuyển sinh bổ sung đợt 1 –Năm 2020

(Trình độ: Cao đẳng hệ Chính quy – Ngành: Giáo dục mầm non)

 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển bổ  sung đợt 1 – năm 2020, kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng chính quy, cụ thể như sau:

-       Tên ngành: Giáo dục mầm non

-       Mã ngành: 51140201

-       Tổ hợp môn xét tuyển: M01 (Văn NK1, NK2) hoặc M09 (Toán NK1, NK2)

-       Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh có thể chọn một trong hai phương thức sau:

  • Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Điểm xét tốt nghiệp ≥ 6.5 và Văn ≥ 5.5 hoặc Toán ≥ 5.5
  • Điểm học bạ: Học lực lớp 12 từ loại khá trở lên

Lưu ý: Điểm thi năng khiếu hệ số 1, điểm NK1 ≥ 5.0, NK2 ≥ 5.0.

+ Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu Phiếu số 1).

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2020 hoặc Học bạ năm lớp 12.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh.

+ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 12/10/2020 đến 20/10/2020 (Trường không làm việc Thứ 7, Chủ nhật). Công bố kết quả: 26/10/2020.

+ Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Hồ sơ và lệ phí xét tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, quận 10, TP.HCM.

 

Nơi nhận:                                            

-    Hội đồng tuyển sinh;       

-    Thông báo;

-    Bộ phận QL Website;

-    Lưu: VT, ĐT.    

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 ThS. Nguyễn Nguyên Bình