tuyen sinh

Thông báo Tuyển sinh hệ chính quy – Năm 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 như sau:

  1.     Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
  2.     Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
  3.     Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019:

- Mã Trường:  CM3

- Tổng chỉ tiêu: 725

+ Cao đẳng Sư phạm: 575                           + Cao đẳng ngoài Sư phạm: 150

- Chỉ tiêu theo ngành:

+  Cao đẳng Sư phạm:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

400

4

Sư phạm Mỹ thuật

40

2

Giáo dục Đặc biệt

20

5

Sư phạm Tiếng Anh

45

3

Sư phạm Âm nhạc

30

6

Giáo dục công dân

40

+ Cao đẳng ngoài Sư phạm:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

Kinh tế gia đình

60

2

Công tác xã hội

90

4.    Phương thức tuyển sinh

-       Các ngành không thi môn Năng khiếu: Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ) hoặc từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

+ Ngành Giáo dục công dân:  Xét tuyển từ kết quả học tập học bạ THPT (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu) hoặc từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu).

+ Ngành Sư phạm Tiếng Anh:  Chỉ xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

+ Ngành Kinh tế gia đình:  Xét tuyển từ kết quả học tập học bạ THPT (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu) hoặc từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu).

+ Ngành Công tác xã hội:  Xét tuyển từ kết quả học tập học bạ THPT (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu) hoặc từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (dự kiến 50% tổng chỉ tiêu).

Cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

1

Giáo dục công dân

51140204

50%

50%

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 2: Văn ,Toán, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Toán, GD công dân

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Không xét

100%

Văn, Toán, Tiếng Anh

(Môn Tiếng Anh hệ số 2)

3

Kinh tế gia đình

6810501

50%

50%

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Văn, Toán, Sinh

4

Công tác xã hội

6760101

50%

50%

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 2: Văn, Toán, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh

Tổ hợp 5: Toán, Lý, Tiếng Anh

 

-       Các ngành có thi môn Năng khiếu: Kết hợp xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ lớp 12) hoặc từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và môn Năng khiếu, cụ thể như sau:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Lớp 12

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

Kết quả môn từ kỳ thi THPT QG hoặc từ học bạ THPT và Năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20%

80%

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

2

Giáo dục Đặc biệt

51140203

10%

90%

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc diễn cảm)

3

Sư phạm

Âm nhạc

51140221

50%

50%

Văn

Năng khiếu

(Thanh nhạc, Nhạc cụ)

4

Sư phạm

Mỹ thuật

51140222

50%

50%

Văn

Năng khiếu

(Hình họa, Trang trí)

 

*  Đối với trường hợp xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT: Là điểm trung bình của môn học (có trong tổ hợp môn xét tuyển) trong năm học lớp 12.

* Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website của Trường. www.cdsptw-tphcm.vn - http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

            + Hồ sơ xét học bạ: Photo có chứng thực Học bạ 3 năm THPT, CMND photo, phiếu số 1, phiếu số 2, 02 tấm hình 4x6.

            + Hồ Sơ lấy KQ thi THPT QG: Đăng ký xét tuyển nguyện vọng theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo, phiếu số 2, 02 tấm hình 4x6.

+ Thời gian tổ chức thi Năng khiếu:

+ Đợt 1: Ngày 10, 11 tháng 7 năm 2019

+ Đợt 2: Ngày 15, 16  tháng  8  năm 2019  (nếucó)

Lưu ý: Phiếu số 1, phiếu số 2 thí sinh có thể lấy trên Website của nhà trường. Đối với các ngành có môn năng khiếu thí sinh phải nộp phiếu số 2 và 02 tấm hình 4x6.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT:

+ Ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngành Sư phạm Âm nhạc, Kinh tế gia đình, Công tác xã hội: Học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

+ Các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Công dân. Học lực lớp 12 xếp loại khá và hành kiểm loại khá trở lên.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điếm các môn Năng khiếu (nếu có): ≥ 5,00.

5.2.  Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

- Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

6. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ: Từ 8g00 ngày 15/4/2019 đến 17g00 ngày 28/6/2019.

- Hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

 Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính.

            + Xét tuyển: 30.000đ/ngành.

+ Thi năng khiếu: 300.000đ/thí sinh.

9. Học phí dự kiến với hệ chính quy

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính.

10. Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38.303.590028.38.390.606

        Tải Mẫu phiếu số 1 Đăng ký xét tuyển bằng học bạ 2019

     Tải Mẫu phiếu số 2 Đăng ký dự thi năng khiếu 2019

Trân trọng ./.