tuyen sinh

THÔNG BÁO Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng Hệ chính quy – Năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

Số: 186/TB-CĐSPTW-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO

Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng

Hệ chính quy – Năm 2020

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2020 như sau:

  1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
  2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
  3. Mã Trường:  CM3
  4. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (Học bạ lớp 12) hoặc từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, và thi môn Năng khiếu, cụ thể như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Lớp 12

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Thí sinh chọn tổ hợp môn xét tuyển

Giáo dục Mầm non

51140201

40%

60%

M01: Văn, NK1, NK2

M09: Toán, NK1, NK2

*  NK1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm; NK2: Hát - Nhạc.

* Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website của Trường. www.cdsptw-tphcm.vn - http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

     + Hồ sơ xét học bạ: Photo có chứng thực Học bạ 3 năm THPT, CMND photo, phiếu số 1, phiếu số 2, 02 tấm hình 2x3.

     + Hồ sơ xét KQ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đăng ký xét tuyển nguyện vọng theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo và đăng ký thi năng khiếu tại Trường (hoặc xét điểm thi năng khiếu các Trường khác có cùng môn thi năng khiếu), phiếu số 2, 02 tấm hình 2x3.

+ Thời gian tổ chức thi Năng khiếu:

  •  Đợt 1: Ngày 28 tháng 8 năm 2020
  •  Đợt 2: Ngày 18 tháng 9 năm 2020  (nếu Trường còn thiếu chỉ tiêu)

Lưu ý: Phiếu số 1, Phiếu số 2 thí sinh có thể lấy trên Website của Trường hoặc lấy trực tiếp tại Trường.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT: Học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm các môn Năng khiếu: ≥ 5,00.

5.2.  Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-  Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

- Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

6. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ: Từ 8g00 ngày 03/6/2020 đến 17g00 ngày 25/8/2020.

- Hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Các đợt xét tuyển tiếp theo: Xem thông báo tại Website của Trường.

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

 Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Xét tuyển: 30.000đ/thí sinh.

- Thi Năng khiếu: 300.000đ/thí sinh.

9. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0908787600 - 028.38.303.590028.38.390.606

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

  - Bộ phận quản lý Website;         

  - Lưu: VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Nguyên Bình