tuyen sinh

Tin tức tuyển sinh

DANH SÁCH THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 VÀ ĐĂNG KÝ THI NK ĐỢT 3

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 VÀ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 3 THÁNG 9 NĂM 2021

 Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TpHCM thông báo về việc danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu đợt 2 và tiếp tục đăng ký dự thi năng khiếu đợt 3 như sau:

 Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu đợt 2 - lần 1 (đăng ngày 7/8/2021). 

 + Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu đợt 2 - Bổ sung (16/8/2021).

 + Thông báo tiếp tục đăng ký dự thi năng khiếu đợt 3 tháng 9/2021.

 + Form đăng ký dự thi năng khiếu đợt 3.