hỗ trợ trực tuyến

Phòng Đào Tạo - 08.38303590

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2012 - HỆ CHÍNH QUY

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2012

TT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Ghi chú

Danh sách trúng tuyển

1

Giáo dục mầm non

C140201

M

15.5

Năng khiếu>=5.0

Download

2

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

15.0

Năng khiếu>=10.0

(đã nhân hệ số)

Download

3

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H

15.0

Hình họa>=5.0

Trang trí>=5.0

Download

4

Giáo dục đặc biệt

C140203

M

10.5

Năng khiếu>=5.0

Download

5

Kinh tế gia đình
(Ngoài Sư phạm)

C810501

A,B

A: 10.0

B: 11.0

 

DS mới

6

Thiết kế Đồ họa 
(Ngoài Sư phạm)

C210403

H

13.5

Hình họa>=5.0

Trang trí>=5.0

Download

7

Sư phạm tiếng Anh

C140231

D1

17.5

Tiếng Anh>=5.0

DS mới

8

Giáo dục công dân

C140204

C,D1

C: 11.5

D1: 10.5

 

DS mới

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM
182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM - Điện thoại: 08.38359959 - Fax: 08.38353882